CofnijCofnij

Uroczyste wręczenie AGNIESZCE HOLLAND Certyfikatu Równości Płac. | 25.11.2022

Uroczyście został wręczony AGNIESZCE HOLLAND Certyfikat Równości Płac przez Business Centre Club, który odebrała Anna Szlemińska.

Misją BBC Kobiety jest wspieranie rozwoju gospodarki poprzez propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niezależności ekonomicznej kobiet.